El Club "Centre de Muntanyisme de Mutxamel" va nàixer al si del Club d'Amics de la UNESCO de Mutxamel l'any 1968 i des d'aleshores té per objecte practicar i fomentar l'excursionisme, que inclou tots els esports de muntanya i tota mena d'activitats, per tal de conéixer, estudiar, conservar i reproduir gràficament tot el que ofereixen de notable la naturalesa, la història, les tradicions, els costums, la llengua i l'art en totes llurs manifestacions, recorrent les contrades de dins i fora del nostre país. Els seus estatuts es van pressentar i aprovar l'any 1988 i es van adaptar a la legalitat vigent al 2005, estant enquadrat a la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.

Notícies